VIGTIGE DATOER

NYT FRA BESTYRELSEN

AFFALDSSORTERING

Vi bliver pålagt at sortere vores affald indenfor nærmeste fremtid af Fredensborg Forsyning.

Bestyrelsen arbejder, sammen med Fredensborg Forsyning, på at finde den mest optimale løsning.

Som udgangspunkt skal vi alle sortere i 8 beholdere, som skal placeres så centralt, at ingen skal gå for langt med affald samtidig med at vi skal tage hensyn til at skraldebilen skal kunne komme til at tømme beholderne - gerne uden at slide for meget på vores vejbelægning (som er privat og vedligeholdes for foreningens regning).


CYKELPARKERING

Vi har længe haft en udfordring med cykelparkering. I forbindelse med opstilling af affaldsstationer, vil bestyrelsen også tage betragningen om udvidelse af cykelparkering med i den samlede vurdering.


PRIVATE P-PLADSER

Række 1, 3 og 5 har ikke private P-pladser. Det er et ønske, at alle skal kunne parkere på en fast plads og bestyrelsen vil forsøge at tage private P-pladser med i planlægningen af affaldsstationer og cykelparkering.


'PRIVATE' BØGEHÆKKE 

Der er et generelt ønske fra flere beboere om, at vi alle bliver bedre til at passe på og vedligeholde vores område, så det fremstår pænt. Det inkluderer, at bestyrelsen i højere grad end tidligere håndhævet, vil gennemgå vedligeholdelse af de 'private' hække.

Der er rigtig mange, som ikke har sørget for at klippe hækkene ned i max.-højde 1,80 cm. og det er påtalt overfor den enkelte beboer. Det gælder både hække ud til fælles arealer og hække mellem de enkelte matrikler.

Vi går den mørke tid i møde og derfor vil bestyrelsen også pointere, at den enkelte beboer også har pligt til at sørge for lamper er klippet fri, så vores område ikke bliver mørkelagt.

HUSK også, at hækkene ikke må være så brede, at (hele) fortovet ikke er tilgængeligt - det er jo også ved at være tid til snerydning og gartneren skal kunne komme til.

Hækkene skal altså være klippet så smalle, at fortovet er frit.


ROBOT-GRÆSSLÅMASKINER

Bestyrelsen undersøger markedet for robot-græsslåmaskiner, så vi måske kan undtage græsslåning i gartnerentreprisen.


BWT-ANLÆG I E/F

BWT-anlæg blødgører vandet og vi bor i en område med meget hårdt vand. Ved at blødgøre vandet mindskes kalkindholdet til under 10 %, hvilket skåner alle 'maskiner' med vand såsom blandingsbatterier, kaffemaskiner, elkedler, vaskemaskiner og lign.

Mange ejerforeninger etablerer BWT-anlæg, hvilket øger lejlighedernes værdi.

Bestyrelsen har været i dialog med kommunen om, hvorvidt de vil etablere blødgørende anlæg på vandet, men det vil de ikke. Kommunens anlæg er for små til, at det er rentabelt.

Bestyrelsen har fået tilbud på etablering af BWT-anlæg i de enkelte blokke og fremlagde løsningen som et forslag på forårets generalforsamling.

Løsningen blev vedtaget, så bestyrelsen indhenter tilbud på klargøringen til beholderne, som efterfølgende bliver installeret.


VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Bestyrelsen har modtaget et udkast til en vedligeholdelsesplan, som der arbejdes på at få implementeret i bestyrelsesarbejdet.


ELEVATOR-UDBUD I E/F

Bestyrelsen har igangsat et udbud på vores elevator-service, da det er en meget stor post på vores samlede budget/ regnskab. Der er fundet en ny leverandør City Elevator, som foreningen vil bruge fremover.


GARTNER-UDBUD

Bestyrelsen vil i 2022 gennemføre et udbud på vores gartner-entreprise, herunder snerydning.

AKTIVITETER

NYHEDSBREVE