FIF & TRICKS


Foreningen har INGEN vicevært, så her er er lidt Fif &Tricks 

HUSK at du altid er velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@molledammen.net, hvis du har ideer til flere fif/ gode kontakter eller hvis du har spørgsmål.


Vedligehold
Der har været situationer, hvor der er opstået tvivl om, hvilke pligter der påhviler den enkelte ejer og hvilke pligtelser, der påhviler
E/F …. derfor er her et oprids af EN DEL AF den enkeltes ansvar;


  • Ejer har, som hovedregel, al indvendig vedligeholdelses- og renoveringspligt
  • Det påhviler ejer at vedligeholde egen altan/ terrasse
  • Det påhviler ejer at vedligeholde træværk på egen altan/ terrasse
  • Det påhviler ejer særligt at vedligeholde udvendig beboelse samt indvendig beboelse, der ved misligholdelse kan foranledige skader på fælles bebyggelse (som f.eks. fuger i vådrum, køkken m.v.)
  • Ved ombygning/ renovering af vådrum (badeværelser) SKAL ejer sørge for at opfylde den på ombygningstidspunktet gældende SBI-anvisning vedr. vådrum


Elevatorer

Det er bekosteligt at tilkalde hjælp til vores elevatorer, så vi forsøger så vidt muligt at vedligeholde dem selv.

Det betyder, at alle har et ansvar for at fjerne blade/ støv som kan forhindre dørene i at lukke og hvis elevatoren driller, så tilkaldes nabohjælp før servicekald.

Der er et opslag med telefonnumre til hjælpesomme naboer i alle elevatorer, som skal benyttes før opkald til service.


Varmt vand

I blok 1-9 har vi fælles vandkedler. Det betyder, at du skal kontakte bestyrelsen, hvis der er problemer med det varme vand.


Radiatorer

HUSK, at ejere selv skal varetage vedligehold af radiatorer, herunder udluftning i efteråret.

Det er ikke nogen god idé at benytte diverse værktøj såsom knibtang,  papegøjetang o.l. til udluftning af radiatorer.

I byggemarkeder kan der købes en lille nøgle beregnet til det samme for en rimelig pris. 


Spar på vand og varme
Få nyttige tips her, om hvordan du sparer på vand og varme.


Afløb i køkken og bad

Alle ejere skal selv rense indvendige afløb, så der ikke er forstoppelser. Vær' især opmærksom på afløb i badeværelset på 1. sal i lejligheder i stueplan. Her er afløbet fra vask/ vaskemaskine og bruser fælles og afløbet skal renses i brusekabinen.

Afløbsrens ætser rørerne, så det er bedre og lige så effektivt at bruge kogende eddike.

De udvendige brønde bliver renset årligt.


Cykler og cykelparkering
Der er mange cykler parkeret i vores fælles cykelskure og bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, men…. der henstilles til, at vi
passer på hinandens cykler og forsøger at parkere uden gene for andre – så man sætter f.eks. ikke sin cykel op ad andres cykel og
forsøger så vidt det er muligt, at parkere så andre stadig kan komme til egen cykel.


P-pladser

P-pladserne mellem blok 7 og 9 er private, hvor hver ejendom har én enkelt p-plads. Det betyder, at bil nr. 2 og gæster

skal henvises til den store parkeringsplads, hvor vi har en hel langside til gæsteparkering.


Hække

Alle ejere i stueplan har pligt til at klippe egne bøgehække i max. 180 cm's højde.

Hækken skal klippes på alle tre sider; inder-, yderside og top.

Postkasse og gadebelysning skal kjlippes fri og hækken må ikke være så bred, at den går ud over fortovet.

Ejere af hække, som enten er for høje eller brede, vil modtage én reminder.

Hvis hækken ikke er klippet i løbet af 14 dage, vil gartneren blive bedt om at klippe hækken for ejers regning.


Fejlmelding af gadebelysning
Her kan du se, hvordan du kan fejlmelde gadebelysning til Radius (tidligere DONG).

 
Overdækning af hoveddøre

Der er mulighed for selv at sætte overdækning over hoveddøre i stuen og på 1. sal. Læs nærmere beskrivelse her.


Sort maling
Farven RAL 9005 skal benyttes.


Hvid maling
Farven RAL 9010 skal benyttes.


Skybrud/ oversvømmelse
I tilfælde af skybrud og for at sikre mod oversvømmelser med vandskader til følge, har foreningen indkøbt en vandpumpe.

Kontakt bestyrelsen for udlån.


Skur
Hvis du overvejer at bygge et skur i din forhave, så skal du være opmærksom på, at det skal være identisk med de skure, som er bygget af KEOPS tilbage fra byggeriets start. Vejledning i form af tegninger kan du finde her
Skelettet af et skur kan ses på dette foto. Skure skal males med farven sort RAL 9005.


Storskrald
Det er muligt at få afhentet storskrald i Mølledammen. Læs hvornår og hvordan på Fredensborg Kommunes hjemmeside her.


Postkasse
Postkassen skal være Lampas L17B (sort) og bestilles via ejerforeningen.


Løvsuger

Foreningen har indkøbt en løvsuger til fællesområderne. Det er muligt at låne løvsugeren ved at kontakte bestyrelsen.


Højtrykspuler

Foreningen har indkøbt en højtrykspuler til fællesområderne. Det er muligt at låne løvsugeren ved at kontakte bestyrelsen.
HVIS DU HAR FIF & TRICKS, SOM DINE NABOER KAN FÅ GLÆDE AF, SÅ DEL DEM GERNE MED BESTYRELSEN, SÅ VI KAN INFORMERE VIA HJEMMESIDEN