Informationsmøde

Placering af affaldsøer

21. august 2024

&

Ekstraordinær Generalforsamling

10. september 2024

Invitationer sendes pr. mail

Ny vejbelægning - New road surface

Både vores indkørsel (som er en fælles privat vej sammen med Domea og Farvergaarden)samt vores private veje har fået ny belægning!

Det er fortsat en stenbelægning. Tidligere var vejene belagt med runde gule sten, som havde en tendens til at rulle ud i siderne.

Den nye belægning er grå sten, som har spidse kanter og derved sidder de bedre fast i underlaget.

Om 3 måneder kommer NCC tilbage og fylder op der, hvor belægningen er tynd.

Forhåbentlig kan I lide det udtryk, som den nye vejbelægning giver vores område ;-)

----------------------------------------------------

Both our driveway (which is a shared private road together with Domea and Farvergaarden) and our private roads have been resurfaced!

It is still a stone pavement. In the past, the roads were paved with round yellow stones, which tended to roll out on the sides.

The new covering is gray stone, which has pointed edges and thereby sticks better to the substrate.

In 3 months, NCC comes back and fills up where the coating is thin.

Hopefully you like the look that the new road surface gives our area ;-)Nyt gyngestativ på den store legeplads - New swing on the large playground

I weekenden har 3 stærke mænd sat det nye gyngestativ op på den store legeplads.

Når støbningen er hærdet - og vejret tillader det - hvilket sandsynligvis bliver i løbet af den kommende weekend, sættes to nye gynger op, så børn og barnlige sjæle kan få en gyngetur.

Gyngestativet er godkendt til offentlig legeplads og materialerne er vedligeholdelsesfri.

Forhåbentlig bliver den store legeplads mere spændende, så området igen bliver brugt i sommerens sol ;-)

----------------------------------------------------

At the weekend, 3 strong men set up the new swing stand on the large playground.

Once the casting has hardened - and weather permitting - which will likely be this coming weekend, two new swings will be set up for children and childish souls to have a swing.

The swing is approved for public playgrounds and the materials are maintenance-free.

Hopefully the large playground will be more exciting, so that the area will be used again in the summer sun ;-)

Lars & Marius har gravet dyyybe huller til det nye gyngestativ og er endelig ved at være færdige med en varm og tung opgave med at sætte det nye gyngestativ op på den store legeplads.

-------------------------

Lars & Marius have dug deep holes for the new swing and are finally finishing a hot and heavy task of setting up the new swing on the large playground.

Lokalplan K108 Donse Åpark (padelhal på 8,5 meter overfor Mølledammen) -

Local plan K108 Donse Åpark (padel hall of 8.5 meters opposite Mølledammen)

Lokalplanen er vedtaget af kommunen.

----------------------------------------------------

The local plan has been adopted by the municipality.

 Overvejer du en elbil? - Are you considering an electric car?

Hvis du overvejer en elbil, hvor du har brug for en elstander til opladning, så skal du kontakte bestyrelsen.

Elstandere skal som udgangspunkt placeres på privat grund, hvilket ikke inkluderer haver med brugsret.

Du kan finde erklæringen på fanen 'Det praktiske' - husk tegninger!

----------------------------------------------------

If you are considering an electric car where you need an electric stand for charging, then you should contact the board.

As a general rule, electricity stations must be placed on private land, which does not include gardens with the right of use.

You can find the statement on the tab 'The practical' - remember drawings!


Hastighedsbegrænsning på 15 km/t - Speedlimit of 15 km/h

Pas på hinanden og kør hensynsfuldt.

----------------------------------------------------

Take care of each other and drive considerately.


Kattelem i hoveddør - Cat hatch in front door

Hoveddøren i række 1-9 er foreningens ejendom og der skal derfor udfyldes en erklæring, hvis du ønsker at sætte kattelem i din hoveddør.

Du kan finde erklæringen på 'Det praktiske'!

----------------------------------------------------

The front door in rows 1-9 is the property of the association and therefore a declaration must be filled out, if you want to put cat hatch in your front door.

You will find the statement on 'The practical'!


 Kører elevatoren ikke? - Is the elevator not running?

Hvis en elevator driller, skal du kontakte bestyrelsen eller bruge ét af de mobilnumre på naboer, som står i alle elevatorer

- du må IKKE  selv rekvirere serviceudkald!

Serviceudkald på elevatorer er en betydelig post i vores samlede regnskab og et enkelt udkald har en pris på 3.000 - 10.000 kr., så det løber hurtigt op.

----------------------------------------------------

If an elevator is tricky, contact the board or use one of the mobile phone numbers of neighbors who are in all elevators

- you are NOT allowed to request service calls yourself!

Service calls on elevators are a significant item in our total accounts and a single call has a cost of DKK 3,000 - 10,000 so it adds up quickly.


Rengøring i og ved elevatorer - Cleaning in and around elevators

Vi har hidtil haft hjælp til rengøring af elevatorer én gang månedligt.

Den person, som har haft opgaven, har valgt at opsige samarbejdet, da han ikke er helt ung længere.

Der vil ikke blive fundet en ny person til opgaven, da bestyrelsen - i forbindelse med fastlæggelse af vedligeholdelsesplan - allerede nu ved, at foreningen får flere udgifter til vedligeholdelse fremover grundet vores bygningers alder

- og derfor forsøger vi at holde alle fællesudgifter nede.

Det betyder, at opgaven nu er en fællesopgave for de beboere, som benytter elevatorerne.

----------------------------------------------------

So far, we have had help cleaning elevators once a month.The person who has had the task has chosen to terminate the collaboration, as he is not very young anymore.

A new person will not be found for the task, as the board - in connection with the determination of the maintenance plan - already knows that the association will have more expenses for maintenance in the future due to the age of our buildings

- and that is why we try to keep all common expenses down.

This means that the task is now a joint task for the residents who use the elevators.


Er der glat på svalegang/ trappe? - Is it slipperi on the hallway/ staircase?

Vores leverandør fejer sne én gang dagligt.

Hvis du oplever at der bliver glat, kan du selv hente sand til at skrø på svalegang/ trappe i de sække, der er placeret ved hver enkelt trappe.

Vi må IKKE bruge salt, da det ødelægger trægulvet samt underlaget!

----------------------------------------------------

Our supplier sweeps snow once a day.

If you experience that it gets slippery, you can pick up sand yourself to hoard on the dovecote / staircase in the bags that are located by each individual staircase.

It's NOT  allowed to use salt as it will ruin the wooden floor as well as the substrate!

VELKOMMEN TIL 

MØLLEDAMMEN